Tytuł artykułu: Badanie wpływu kształtu progu gabionowego na podział przepływu

Autorzy: BAJKOWSKI, S., JASTRZĘBSKA, U.

Słowa kluczowe: rock-fill sill, filtration, overflow

Streszczenie: Kamienne przepuszczalne budowle hydrotechniczne stosowane są w budownictwie wodnym ze względu na dużą trwałość i odporność na działanie czynników zewnętrznych, a także z uwagi na ich walory przyrodnicze oraz niskie koszty wykonywania. Stosuje się je na skarpach, jako okładziny umocnieniowe, w korytach rzek w formie bystrzy, pochylni oraz jako przepuszczalne progi piętrzące. Praca obejmuje badania laboratoryjne przepływu na progach gabionowych. Badania obejmowały cztery warianty trapezowego progu gabionowego wykonanego w prostokątnym korycie pomiarowym. W pracy przedstawiono formy przepływu strumienia wody przelewającego się nad progiem i przepływającego w kamiennym przepuszczalnym korpusie. Wyznaczono też warunki podziału całkowitego przepływu na część przelewową i filtracyjną.

Cytowanie w stylu APA: Bajkowski, S. & Jastrzębska, U. (2012). Badanie wpływu kształtu progu gabionowego na podział przepływu. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 21 (4), 263-272.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Bajkowski & Jastrzębska, 2012), następne powołania: (Bajkowski & Jastrzębska, 2012)

Cytowanie w stylu Chicago: Bajkowski, Sławomir, Urszula Jastrzębska. "Badanie wpływu kształtu progu gabionowego na podział przepływu." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 58 ser., vol. 21, nr 4, (2012): 263-272.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Bajkowski, & Jastrzębska 2012)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Bajkowski_Jastrzębska_2012_PNIKS, author={Bajkowski, Sławomir and Jastrzębska, Urszula}, title={Badanie wpływu kształtu progu gabionowego na podział przepływu.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN58/A4/art4.pdf}, year={2012}, volume={21 (4)}, number={58}, pages={263-272}}

Pełny tekst PDF


Go Back